Skip to main content

Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě těchto stránek byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti podle metodik Blind Friendly Web, Best practice (Pravidel pro tvorbu přístupného webu připravené MIČR pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy) a WCAG 1.0. Přístupnost a bezbariérovost webu je zajištěna i při následující tvorbě a správě obsahu.

Web byl vytvořen dle standardů HTML 4.0 Strict. Vlastní stránky jsou odděleny od vzhledu pomocí CSS stylu, nemá-li tedy prohlížeč možnost načíst CSS soubor, vlastní obsah webu je zachován a je možné jej zobrazovat i na dalších výstupních zařízeních. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách (em, %) - velikost písma lze měnit pomocí interních možností prohlížeče bez problémů.

Stránky zajišťují základní funkčnost ve všech webových prohlížečích, zvláštní důraz byl kladen na špičkový provoz v nejpoužívanějších prohlížečích: Chromium, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer a na prohlížeče tzv. chytrých telefonů. Srozumitelné zobrazování stránek na jiných technologiích je však stále zachováno.

Pro tisk stránek je možné využít nabídky internetového prohlížeče, nebo využít kombinaci kláves Ctrl + P.

Na stránkách jsou informace podávány především ve formě HTML. Dokumenty na úřední desce jsou vzhledem k jejich nemožné jednoduché interpretaci v jazyku HTML uveřejněny v PDF, DOC či PNG, JPG, GIF.

K prohlížení pdf si můžete stáhnout zdarma: Acrobat reader
Otevření DOC je možné programem ze sady Microsoft Office, nebo je možné využít kancelářskou alternativu OpenOffice.org zdarma: OpenOffice.org 

Obrázky PNG, JPG, GIF je schopný otevřít samotný webový prohlížeč.

Odůvodnění nesplnění podmíněně povinných pravidel

  • pravidlo 3: Stránky využívají CSS, bez CSS skriptu však stránky nepozbývají informační hodnotu obsahu.
  • pravidlo 9: Na stránkách jsou dokumenty i v jiných formátech (pdf, doc), jejich prohlížení je popsáno výše.
  • pravidlo 17: Opakující se bloky obsahu na stránkách nejsou velkého rozsahu. Jejich zobrazení na každé stránce naopak zrychluje pohyb na webu.
  • pravidlo 20: Stránky nejsou rozsáhlého charakteru, přesto je možné využít vyhledávání i mapy webu.

Kontakt na administrátora

V případě problémů na funkčnost, přístupnost, získávání informací z webu se obratťe na administrátora webových stránek. Případné nedostatky a chyby odstraníme.

Při tvorbě a aktualizaci prohlášení o přístupnosti byl použit metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) - verze 1.10.